Rozpoczęliśmy działalność w maju 2007 roku i od tego czasu stale rozszerzamy naszą ofertę.

Na podstawie kontraktu z NFZ sprawujemy opiekę lekarską oraz pielęgniarską nad pacjentami, którzy zgłosili deklarację wyboru naszej przychodni dla sprawowania tej opieki.

Oferujemy naszym pacjentom:

  • dostęp do lekarza rodzinnego w godzinach 8:00 - 18:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy

  • wizyty domowe u pacjentów leżących i obłożnie chorych

  • zlecanie w uzasadnionych medycznie przypadkach badań laboratoryjnych przysługujących pacjentowi zgodnie z wytycznymi NFZ 

  • wykonywanie badania EKG na zlecenie lekarza POZ

  • wykonywanie badania USG/RTG na zlecenie lekarza POZ

  • wykonywania wszelkich szczepień ochronnych dzieci i młodzieży 

  • wykonywanie zleconych iniekcji dożylnych i domięśniowych 

  • wystawianie zaświadczeń i skierowań lekarskich, w razie uzasadnionej potrzeby np. na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym, skierowania na leczenie rehabilitacyjne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej w placówce działającej w oparciu o umowę z NFZ,

  • wystawianie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, związanych z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a także zaświadczeń wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

  • dostęp do informacji o innych podmiotach leczniczych działających na podstawie umowy z NFZ