Przychodnia Świerczewo czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 18:00.

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Rejestracja rozpoczyna się od godziny 7:30.
Rejestracja telefoniczna rozpoczyna się od godziny 8:00

Wizyta lekarska umawiana jest na konkretną godzinę. Ze względu na specyfikę pracy, prosimy pamiętać, że godzina wizyty jest jednak godziną orientacyjną i może nieznacznie różnić się od godziny faktycznego przyjęcia. Prosimy o przyjście do przychodni ok 10 minut przed umówioną wizytą.

Wizyty domowe można zamawiać od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 11:00. Wizyty domowe są dla pacjentów obłożnie chorych, to znaczy takich, którzy nie są w stanie przyjść do przychodni ze względu na stan swojego zdrowia.REJESTRACJA TELEFON : (29) 752 20 78


W jaki sposób można zostać pacjentem Przychodni Świerczewo?

Prosimy o zgłoszenie się do naszej przychodni z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia (legitymacja ubezpieczeniowa pracownika, legitymacja szkolna lub studencka, ostatni odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, ostatni dowód opłaty w ZUS - dla prowadzących własną działalność, dowód wpłaty do KRUS za ostatni kwartał - dla rolników)

Nasz personel pomoże Państwu wypełnić odpowiednie formularze i od tej chwili zostajecie objęci programem badań i leczenia.